Türkçe

 

                 ARAPTÜRKGYD

English

 

ARAP ÜLKELERİ VE TÜRK CUMHURİYETLERİ GAYRİMENKUL YATIRIMCILARI DERNEĞİ

         
        ARAPTÜRKGYD

 

Dernekçilik bir lobi faaliyetidir. Konut sektöründeki inşaat şirketlerinin uzmanlık alanı inşaat yapmaktır. Lobicilik ise ayrı bir uzmanlık alanıdır... Uluslararası alandaki Lobicilik faaliyetlerinde, devlet deneyimi olan ve diplomatik ilişkileri bilen bir ekip daha başarılı olur… Yabancıya  konut satışı iyi bir tanıtım ve lobi faaliyeti yapılmadan gerçekleşmez.

Mütekabiliyet yasası ile özellikle Arap ülkelerinin yatırımcılarının Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Hedef Araplara konut satmak… Türkiye bu yasa ile uzun vadede en az 100 milyar dolarlık konut satma potansiyeline sahip... İspanya 2004 yılında böyle bir yasa çıkarttı 2 milyon konut sattı ve 400 milyar dolara yakın gelir elde etti. Araplara konut satışı Türkiye’nin cari açığının finansmanında önemlidir. Bu nedenle mutekabiliyet yasasının sunacağı fırsatları iyi değerlendirmek gerekir.

Türk konut geliştiricileri bu yasayla umutlandı. Özellikle Arap ülkelerinden konut alıcısı bekleniyor.  Ama konut satın almak için gelecek olan Araplara nasıl bir hizmet verilecek. Türkiye’de polis yabancı dil bilmez. Muhtarlar, tapu memurları vs bilmez. Yabancı elçilikler ise saat 15.00’de kapanır.

Konut almak için Türkiye’ye gelecek olan Arap ve Türk Cumhuriyetleri vatandaşlarına hizmet verecek, danışmanlık yapacak, sorun yaşadıklarında hukuki haklarını koruyacak herhangi bir kurum ve kuruluş yoktur. Derneğin kurulma amacı bu boşluğu doldurmaktır.

ARAPTÜRKGYD, Arap ve Türk Cumhuriyetlerinden gelip gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcılara danışmanlık yapmak için çalışmalarını devam ettirmektedir.

Derneğin Kurulma Amaçları:

1- Arap ve özellikle de körfez sermayesini Türk konut sektörüne yatırım yaptırmak. Ortak projeler yapılmasını sağlamak.

2- Bireysel Arap ve Türk Cumhuriyetleri vatandaşlarının Türkiye’den konut almasına yol gösterip yardımcı olmak.

3- Finans eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşayan Türk Konut geliştirici şirketlere Arap yatırımcı ortak bulmak.

4- Türkiye’de konut sektörüne yatırım yapacak olan Arap şirketlerine yatırım prosedürü ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek.

5- Türkiye’den konut alan Arap ülkeleri vatandaşlarına herhangi bir sorun karşısında dernek avukatları ile hukuki destek vermek.

6- Konut alıcısı Arapların suistimal edilmelerine engel olmak.

7- Türk konut sektörünün sunduğu yatırım fırsatlarını Araplara tanımak. Bu amaç için Arap gayrimenkul yatırımcılarına paneller ve seminerler vermek. Körfez ülkelerinde konferanslar vermek, seminerler düzenlemek.

8- Dernek her Arap ülkesine temsilcilik verecek ve her Arap ülkesinde faaliyet gösterecek.

9- Türkiye’de konut sektörüne faizsiz sermaye ile gelecek olan Körfez sermayesine danışmanlık yapmak.

10- Arap ülkelerinin Türkiye’deki Büyükelçileri ve Konsolosları ile görüşerek mütekabiliyet yasasını anlatmak.

11- Türk konut sektörü ile Arap ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri yatırımcılarının buluşmasında aracı ve yönlendirici olmak.

Derneğin Çalışma Şekli:

Arap ülkelerindeki Türk Büyükelçilik, konsolosluk ve ticari ateşelerle görüşerek derneğin faaliyetleri hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak. Onlara müracaat eden konut alıcılarına bilgi ve doküman desteği sağlanacak. Türkiye’de faaliyet gösteren Arap ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri Büyükelçilik ve Konsolosluklarla düzenli görüşülerek bilgilendirme faaliyetleri yapılacak.

Dernek faaliyet alanına giren Arap ülkelerinde, sektörel dernekler, ticaret odaları, sanayi odaları, hükümet kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile görüşerek, kuruluş amacını ve faaliyetini anlatacaktır. Türkiye’den konut almak isteyen her Arap ülkesinin vatandaşlarına her türlü danışmanlık hizmetini verip yol gösterici olacaktır.
 

 
ARAP ÜLKELERİ VE TÜRK CUMHURİYETLERİ GAYRİMENKUL YATIRIMCILARI DERNEĞİ